Farmske životinje

Kada govorimo o farmskim životinjama mislimo na životinje koje ljudi eksploatišu na:

Farmsko gajenje životinja jeste jedan od najsurovijih načina eksploatacije životinja radi profita i za njega je vezano niz problema: problemi oko držanja životinja u lošim, nehumanim uslovima, problemi vezani za ubijanje životinja radi mesa, krzna i drugih namena kao i problemi transporta u slučaju životinja koje idu na klanje.

Kao Organizacija koja zagovara prava životinja mišljenja smo da u savremenom svetu ne postoji etičko opravdanje za ovaj vid eksploatacije životinja.

Međutim i organizacije koje zagovaraju dobrobit životinja ističu niz problema vezanih za ovakav vid postupanja prema životinjama.

Kada je u pitanju konzumiranje mesa, mleka i jaja oni ističu vezu između narušavanja dobrobiti životinja i kvaliteta hrane dok upotrebu krzna kao neesencijalne potrebe smatraju takođe neprihvatljivim.

Proizvodnja mleka mesa i jaja

Pogledajte video o patnji životinja na farmama:

Meet your meat

Surova proizvodnja krzna

Pogledajte video o tome zbog čega je nošenje krzna etički nedopustivo:

Istina o krznu

Ne zaboravite sve farme, bilo gde na svetu izgledaju isto!

Ovakve farme postoje nažalost i u našoj zemlji, a postoje zahvaljujući konzumentima i kupcima.