Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno.

M. L. King

Udomljavanje

 Nažalost još uvek je više građana spremnije  da napusti  svoga ljubimca nego da trajno zbrine  napuštenu životinju.

Usvajanje psa je ozbiljna odluka i ne treba je svakako olako donositi.

Pre nego što se odlučite da usvojite psa dobro razmislite o svojim motivima kao i o obavezama koje podrazumeva svakodnevna briga o njemu.

Zbog toga pre usvajanja psa obavljamo detaljan intervju sa potencijalnim udomiteljima kako bismo zajedno doneli najbolju odluku u interesu životinja o kojima brinemo.                                                            

Obavezno je potpisivanje ugovora o udomljavanju.

Obaveze potencijalnog vlasnika su:

  • Potpisivanje ugovora
  • Lično preuzimanje životinje
  • Obezbeđivanje trajnog smeštaja, hrane, redovne  veterinarske nege (naglašavamo da ne udomljavamo životinje ukoliko će ih vlasnik isključivo držati u dvorištu)
  • Obezbedi da se životinja ne kreće samostalno van stana/kuće
  • Sterilizacija životinje ( ukoliko je usvojena kao štene)
  • Ne napuštanje i  ne otuđivanje životinje
  • Obaveštavanje Udruženja o svakoj  bitnoj promeni (adresa, uginuće i sl.)
  • Omogućavanje predstavnicima Udruženja kontrolu uslova držanja
  • Ukoliko želi životinju da vrati ili ne može više da se brine o njoj obavezno je vrati u prihvatilište " Risku"