Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno.

M. L. King

Sponzorišite zdravlje pasa

Vođenje brige o zdravlju  pasa u jednom velikom prihvatilištu je naša konstantna obaveza i briga.

Uvek su nam potrebna sredstva za čišćenje od endo i ekto parazita, vakcine, lekovi kao i sredstva za sterilizaciju i lečenje.

Ukoliko želite da nam pomognete možete donirati novac za određenju zdravstvenu svrhu.